Dr hab. Arkadiusz Radwan,   kierownik Projektu, był gościem Radia Kraków.