ANKIETA DLA DOKTORANTÓW

Szanowni Państwo,

 

Uczestnicy studiów doktoranckich,
Przedstawiciele organizacji zrzeszających doktorantów,

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi opiniami i przemyśleniami na temat funkcjonowania polskiego sytemu szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów studiów III stopnia. Państwa uwagi i spostrzeżenia będą dla nas cennym źródłem informacji, które zamierzamy uwzględnić w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którym pracuje Zespół Instytutu Allerhanda.Prosimy o wypełnienie dostępnej on-line ankiety do dnia 31 grudnia 2016 r Wyniki ankiety będą wykorzystane przez Zespół przygotowujący Ustawę 2.0. Prosimy także o dalsze udostępnienie ankiety wraz z tym zaproszeniem innym zainteresowanym środowiskom doktoranckim.

Ankieta ma na celu zdiagnozowanie najistotniejszych kwestii dotyczących studiów doktoranckich oraz przedstawienie propozycji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.Ankieta jest dobrowolna. Zbierane dane będą wykorzystywane jako dane naukowe, statystyczne, historyczne, a dodatkowo wszystkie otrzymane dane będą wykorzystane jako dane zagregowane. Wypełnienie przesłanych ankiet tylko w części, bez wskazywania danych, które w Państwa opinii i interesie nie powinny być przez nas przetwarzane, będzie stanowiło dla nas już niebagatelną pomoc i źródło w wypracowaniu najlepszych pomysłów i koncepcji. Ankieta składa się z pytań pozwalających jedynie na wybór jednej odpowiedzi, wielu odpowiedzi lub wpisania własnej opinii/komentarza. Ankiety są anonimowe, nie prosimy w nich o udostępnienie żadnych danych osobowych. Ich konstrukcja i treść pozwala na wypełnienie ich w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować jednoznacznie konkretnej osoby. Udzielane przez Państwa odpowiedzi będą analizowane globalnie, bez wskazywania na konkretne przykłady ankiet. Po wypełnieniu ankiety on-line nie ma także możliwości zidentyfikowania osoby, która ankietę przesłała ani skontaktowania się z nią bez poczynienia znaczących nakładów. Ani Zespół Projektu Ustawa 2.0., ani Instytut Allerhanda w związku z przeprowadzeniem niniejszej ankiety nie przetwarza żadnych danych osobowych.

 

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

Licząc na Państwa zainteresowanie, pozostajemy z wyrazami szacunku,

Dr hab. Arkadiusz Radwan

Prezes Instytutu Allerhanda,
Kierownik Zespołu Projektowego Ustawa 2.0

Dr hab. Jan Fazlagić

Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Członek Komitetu Sterującego Projektu Ustawa 2.0

Ankieta online: