Prezentacja ostatecznego raportu Grupy Wincklera

Prezentacja ostatecznego raportu Grupy Wincklera

Warszawa, 13 września 2017 Prezes Instytutu Allerhanda, Arkadiusz Radwan, uczestniczył w prezentacji ostatecznego raportu Grupy Wincklera “Peer Review of Poland’s Higher Education and Science System”. Raport zawiera ocenę propozycji reform mających na celu...

Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki

7 września 2017 W odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Jarosława Gowina, oraz Przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, Jarosława Górniaka, dnia 7 września 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie dr...
Debata “Ustawa20. Zmiany w szkolnictwie wyższym”

Debata “Ustawa20. Zmiany w szkolnictwie wyższym”

7 kwietnia 2017 W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z inicjatywy nauczycieli akademickich z Kolegium Zarządzania i Finansów: prof. dr hab. Tomasza Michalskiego, prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego oraz prof. dr hab. Marii Romanowskiej, odbyła się debata pt....