Koniec republiki uczonych. Trzy zwycięskie projekty założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym

Red. Daniel Flis z „Gazety Wyborczej” relacjonuje przebieg dzisiejszej Gali w MNiSW, na której zaprezentowano zwycięzców konkursu grantowego