18 października 2016

Wystąpienie dra hab. Arkadiusza Radwana – Kierownika Projektu Ustawa 2.0., podczas Akademickiego Forum Innowacji: Reforma Szkolnictwa Wyższego – Ustawa 2.0, które miało miejsce w dniach 18 października 2016 r., w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kierownik projektu przedstawił program i sposób realizacji projektu Ustawa 2.0. podczas wystąpienia pt.: „Prace nad koncepcją Instytutu Allerhanda”