20-21 października 2016

Wystąpienie dr hab. Arkadiusza Radwana – Kierownika Projektu, podczas organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Rzeszowski Konferencji programowej pt. „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”, która miała miejsce w dniach 20-21 października 2016 r., na Uniwersytecie Rzeszowskim.