24 – 25 listopada 2016

W dniach 24-25 listopada 2016 r. Pan Leszek Stypułkowski, członek Komitetu Sterującego Zespołu Instytutu Allerhanda pracującego nad Ustawa 2.0, prezentując założenia do projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, wziął udział w Konferencji „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”, organizowanej w ramach Narodowego Kongresu Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.