O projekcie IA pisze Nasza Politechnika

O projekcie IA pisze Nasza Politechnika

„Najpierw należy zreformować szkolnictwo wyższe, a potem znacząco podnieść nakłady, w tym wynagrodzenia dla naukowców oraz stypendia dla młodych doktorantów i osób po doktoracie — proponuje Instytut Allerhanda w Krakowie” W grudniowym numerze czasopisma...