8 – 9 grudnia 2016

Wystąpienie dr hab. Arkadiusza Radwana – Kierownika Projektu, podczas organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Wrocławską konferencji programowej w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki, pt. „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”, która miała miejsce w dniach 8-9 grudnia 2016 r., na Politechnice Wrocławskiej.