Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

26 – 27 stycznia 2017 Kierownik Zespołu dr hab. Arkadiusz Radwan był gościem panelu dyskusyjnego  pt. Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0 na konferencji Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej zorganizowanej...
Spot radiowy Ustawa 2.0

Spot radiowy Ustawa 2.0

Spot radiowy Ustawa 2.0 Chcemy otworzyć uczelnie na rodaków pracujących za granicą, podnieść umiędzynarodowienie, wprowadzić najlepsze polskie uniwersytety do pierwszej ligi europejskiej! Nagranie zrealizowane w studio ProSonicaSTUDIO – studio...