16 stycznia 2017

W dniu 16 stycznia 2017 r., w auli im. Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miał miejsce wykład adw. dr. hab. Arkadiusza Radwana, Prezesa Instytutu Allerhanda, poświęcony założeniom reformy nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Wydarzenie odbyło się w ramach Akademii Zarządzania i zgromadziło władze rektorskie oraz dziekańskie UAM. Po wykładzie miała miejsce dyskusja. W spotkaniu uczestniczył także dr. hab. Jan Fazlagić, prof. UEP, członek Komitetu Sterującego Zespołu Instytutu Allerhanda.

Na zdjęciu od lewej: dr hab. Arkadiusz Radwan, Prezes IA; prof. Andrzej Lesicki, Rektor UAM; prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. Kształcenia; prof. Jan Fazlagić, UEP.