23 stycznia 2017

Kierownik Projektu Ustawa 2.0, dr hab. Arkadiusz Radwan spotkał się z kierownictwem Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) – prof.zw. dr hab. Witoldem Stankowskim – Przewodniczącym KRePSZ, Rektorem PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, dr Małgorzatą Legiędź-Gałuszka -Skarbnikiem KRePSZ, Rektorem PWSZ we Włocławku oraz prof. nadzw. dr hab. Mariuszem Cygnarem – Członkiem Prezydium KRePSZ, Rektorem PWSZ w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczył także Łukasz Czebotar, asystent naukowy w projekcie Ustawa 2.0.
Spotkanie stanowiło element konsultacji środowiskowych w ramach prac nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.