Spot radiowy Ustawa 2.0

Chcemy otworzyć uczelnie na rodaków pracujących za granicą, podnieść umiędzynarodowienie, wprowadzić najlepsze polskie uniwersytety do pierwszej ligi europejskiej!

Nagranie zrealizowane w studio ProSonicaSTUDIO – studio nagrań.