23 stycznia 2017, Kraków

Kierownik Projektu Ustawa 2.0, dr hab. Arkadiusz Radwan spotkał się z przedstawicielami władz krakowskich uczelni artystycznych – Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. W spotkaniu uczestniczył także Łukasz Czebotar, asystent naukowy w projekcie Ustawa 2.0.
Spotkanie stanowiło element konsultacji środowiskowych w ramach prac nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.