Artykuł „Trudna kariera naukowca”, Rzeczpospolita

Artykuł dot. Narodowego Kongresu Nauki z komentarzem Kierownika Zespołu dr hab. Arkadiusza Radwana, Rzeczpospolita, 26 stycznia 2016