26 – 27 stycznia 2017

Kierownik Zespołu dr hab. Arkadiusz Radwan był gościem panelu dyskusyjnego  pt. Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0 na konferencji Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Uniwersytet Śląski w Katowicach.