Zespół Instytutu Allerhanda wydał publikację Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0 – projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.