Eksperci przedstawili propozycje założeń do ustawy o szkolnictwie wyższym.

Serwis Nauka w Polsce PAP

„Trzeci z projektów – zespołu dr hab. Arkadiusza Radwana – zakłada m.in. aby jedynym stopniem naukowym nadawanym w nowym systemie był doktor, którego ranga miałaby być podniesiona do pułapu habilitacji. (…)”