Artykuł Gowin: Ustawa 2.0. jest w pierwszej kolejności dla studentów. Strona MNiSW 

www.nauka.gov.pl