1 marca 2017

Dr hab. Arkadiusz Radwan przedstawił propozycje opracowane przez Instytut Allerhanda w ramach projektu Ustawa 2.0 na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechnikę Warszawską, a także wziął udział w dyskusji na temat proponowanych przez zespoły projektowe rozwiązań.