Koniec świętych krów na uczelniach. Oto propozycje zmian w zatrudnianiu naukowców –  artykuł red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot  z dnia 13.03.2017 opublikowany na łamach Dziennika Gazety Prawnej s. B10

„Główną słabością szkolnictwa wyższego jest mała przepustowość rynku stanowisk na uczelniach, wynikająca ze sztywnych regulacji utrudniających usunięcie z uczelni osób nieproduktywnych naukowo i słabych dydaktycznie, aby stworzyć miejsca dla lepszych kandydatów – mówi dr hab. Arkadiusz Radwan, przewodniczący zespołu Instytutu Allerhanda.”