Arkadiusz Radwan, Maciej Kisilowski, Leszek Stypułkowski „Dla kogo nauka? Dla gospodarki!”, Rzeczpospolita z dnia 22.03.2017, s. A9.

„Jedną z możliwych ścieżek modernizacji jest budowanie polskiego potencjału o znaczeniu międzynarodowym, europejskim lub chociaż regionalnym (EU11, Europa Wschodnia), co będzie wymagało odważnych decyzji i restrukturyzacji wielu uczelni, a także oddolnego budowania infrastruktury dla nauki. Inną ścieżką jest modernizacja wyspowa, a także zakup zagranicznych technologii i know-how. Ta pierwsza ścieżka jest ścieżką nowej reformy kołłątajowskiej. Tę drugą można obrazowo nazwać pendolinizacją. Każda ma wady i zalety.”