Doskonałość edukacji akademickiej w perspektywie prac autorów konkursowych założeń do Ustawy 2.0

Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania przygotowanego przez MNiSW na konferencję z cyklu Narodowy Kongres Nauki pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”,  27-28 marca 2017, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

„Przystosowanie kształcenia na polskich uczelniach do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy powinno być jednym z zadań Ustawy 2.0. Kluczowe będzie otwarcie uczelni na udział otoczenia społeczno-gospodarczego, uwzględnienie oczekiwań pracodawców w programie kształcenia”

– dr hab. Arkadiusz Radwan, Kierownik projektu Ustawa 2.0 Instytutu Allerhanda, str. 57-58 opracowania.

Materiał ze strony: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lublin-29-30-03-2017