5 kwietnia 2017

Prof. Irena Hejduk, członek Komitetu Sterującego Zespołu Ustawa20 afiliowanego przy Instytucie Allerhanda, uczestniczy w panelu dyskusyjnym pt.”Ustawa 2.0 – perspektywa podniesienia jakości kształcenia oraz dopasowanie do oczekiwań rynku pracy. (Eksperci trzech zespołów tworzących założenia do Ustawy 2.0)” na V Kongresie Akademickich Biur Karier, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznik Praw Absolwenta. Tematem przewodnim Kongresu są przemiany na rynku pracy do 2025 roku.

Tematyka konferencji jest szczególnie bliska założeniom projektu reformy Instytutu Allerhanda, którego jednym z głównych celów jest poprawa współpracy między uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

V Kongres Akademickich Biur Karier, 5 kwietnia 2017, Biblioteka Uniwersytecka (BUW) w Warszawie.