7 kwietnia 2017

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z inicjatywy nauczycieli akademickich z Kolegium Zarządzania i Finansów: prof. dr hab. Tomasza Michalskiego, prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego oraz prof. dr hab. Marii Romanowskiej, odbyła się debata pt. “Ustawa20. Zmiany w szkolnictwie wyższym”. W dyskusji głos zabrała prof. dr hab. Irena Hejduk, członek Komitetu Sterującego Zespołu Ustawa20 afiliowanego przy Instytucie.