Leszek Stypułkowski, „Droga Polski do polskiego Eldorado”Magazyn Bizneswoman Roku nr 2017​, s.30-31.

„Międzynarodowe firmy znalazły w Polsce swoje Eldorado – żyłę złota w postaci relatywnie dobrze wykształconej oraz taniej siły roboczej. Wyobraźmy sobie, że zamiast centrów usług wspólnych czy dystrybucyjnych te same firmy lokują w Polce centra badawczo rozwojowe. […] O tym jak bardzo odległa i prawdopodobna jest to przyszłość zdecydują naukowcy i politycy.

Naukowcy muszą podjąć decyzję czy chcą otworzyć swoje wieże z kości słoniowej i uczynić kulturę przedsiębiorczości kompetencją równoważną nauce i kształceniu. Muszą zdecydować, czy chcą zaakceptować dorobek nauk ​i​o zarządzaniu mówiący, że naukę da się opisać (co już się dzieje), da się zmierzyć (chociaż to trudne), a dzięki temu – efektywnie nauką zarządzać.

Politycy muszą zdecydować, czy mają dość odwagi, determinacji i woli dialogu, żeby przebudować te wieże na nowoczesne centra badawczo rozwojowe i stworzyć odpowiednią infrastrukturę, by je efektywnie zintegrować z sektorem przedsiębiorstw i przestrzenią życiową. Ten plac budowy właśnie się otwiera – w postaci działań legislacyjnych związanych tzw. Ustawą 2.0, która ma na nowo ukonstytuować polskie szkolnictwo wyższe ​.​