Ireneusz Dawid Książek, Młodszy Asystent Naukowy w Instytucie Allerhanda, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także współautor opracowania „Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma Nauki i Akademii w Ustawie 2.0. o projekcie przygotowanym przez Instytut Allerhanda w najnowszym numerze Forum Akademickiego 4/2017.

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” Stan szkolnictwa wyższego w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Zrzucanie winy za taką sytuację na niski poziom finansowania nie może się obronić. W ostatnich latach środku na naukę systematycznie rosną przy spadku znaczenia polskich uczelni na arenie międzynarodowej.
Reforma powinna objąć przede wszystkim ustrój, tj. model zarządzania uczelnia, organizację uczelni, ścieżki kariery akademickiej i zasady parametryzacji. Organizacja uczelni i zarządzanie nią stoi w centrum projektu Instytutu Allerhanda.