19 maja 2017

Dr hab. Arkadiusz Radwan wygłosił wykład na temat aktualnego stanu szkolnictwa wyższego oraz potrzeby​ reformy polskich uniwersytetów. Wydarzenie było częścią spotkania regionalnego wykładowców DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) w Krakowie.
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.

Spotkanie lektorów DAAD miało miejsce na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie.