Omówienie najważniejszych założeń projektu reformy szkolnictwa wyższego Instytutu Allerhanda na łamach dwumiesięcznika Niezbędnik Akademicki, PWN (Nr 1 maj 2017, ISSN 2450-2669).

„Polska nauka jest niedofinansowana, ale trudno oczekiwać, aby miało się to zmienić bez uprzedniej reformy ustroju uczelni oraz bez rewizji obecnego – antyrozwojowego – modelu kariery akademickiej. Te obszary, wraz z propozycją nowego systemu zapewnienia jakości w nauce i kształceniu, stanowią filary założeń reformy proponowanej przez zespół afiliowany przy Instytucie Allerhanda.”- dr hab. Arkadiusz Radwan z Zespołem.