7 września 2017

W odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr. Jarosława Gowina, oraz Przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, Jarosława Górniaka, dnia 7 września 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie dr hab. Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda oraz Kierownik Zespołu badawczego Ustawa 2.0, uczestniczył w posiedzeniu Rady Narodowego Kongresu Nauki, na którym nastąpiła prezentacja i omówienie głównych założeń projektu nowej ustawy.

Przypominamy, że w maju 2016 r. Instytutu Allerhanda wraz z dwoma pozostałymi ośrodkami badawczych, został wytypowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do opracowania założeń nowej konstytucji polskiego szkolnictwa wyższego.

Kilkumiesięczna praca Zespołu naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda, zaowocowała propozycją reformy, której jednym z głównych celów jest poprawa współpracy między uczelniami a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności polepszenie jakości i przeorientowanie systemu nauki w kierunku dostarczania wiedzy i innowacji dla krajowej gospodarki oraz kapitału kulturowego dla społeczeństwa.

Finalny projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie oficjalnie przedstawiony już niebawem dnia 19 września 2017 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie.