Warszawa, 13 września 2017

Prezes Instytutu Allerhanda, Arkadiusz Radwan, uczestniczył w prezentacji ostatecznego raportu Grupy Wincklera “Peer Review of Poland’s Higher Education and Science System”. Raport zawiera ocenę propozycji reform mających na celu unowocześnienie polskich ram prawnych dla instytucji szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0) i przedstawia rekomendacje dotyczące zmian systemowych.

Cieszymy się, z uzyskanego poparcia dla propozycji reformy zespołu Instytutu Allerhanda, pracującego pod kierunkiem Arkadiusza Radwana.