Arkadiusz Radwan, Zmiany w szkolnictwie wyższym: Reforma wielkiej wagi, Rzeczpospolita z dnia 23 marca 2018 r.