Ankieta dla Pracowników Akademickich

Szanowni Państwo,
Pracownicy Akademiccy Polskich Uczelni  Wyższych,

zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi opiniami i przemyśleniami na temat funkcjonowania polskiego sytemu szkolnictwa wyższego z perspektywy Państwa doświadczeń. Państwa uwagi i spostrzeżenia będą dla nas cennym źródłem informacji, które zamierzamy uwzględnić w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, nad którym pracuje Zespół Instytutu Allerhanda. Bardzo zależy nam żeby głos środowiska akademickiego  był podstawą do tworzenia zmian  – nie zrobimy tego bez Państwa zaangażowania w udzielnie odpowiedzi na kluczowe pytanie oraz wskazanie swoich opinii.

Bardzo prosimy o wypełnienie dostępnej on-line ankiety do dnia 30 grudnia 2016 r. Wyniki ankiety będą wykorzystane przez Zespół przygotowujący Ustawę 2.0. Prosimy także o dalsze udostępnienie ankiety wraz z tym zaproszeniem innym zainteresowanym osobom. Ankieta ma na celu zdiagnozowanie najistotniejszych kwestii dotyczących kadry  akademickiej Uczelni  wyższych oraz przedstawienie propozycji zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.

Ankieta jest dobrowolna. Dane będą wykorzystywane jako dane naukowe, statystyczne, historyczne, a dodatkowo wszystkie otrzymane dane będą wykorzystane jako dane zagregowane. Wypełnienie ankiet tylko częściowo, będzie stanowiło dla nas już niebagatelną pomoc i źródło w wypracowaniu najlepszych pomysłów i koncepcji. Ankieta składa się z pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi, wielu odpowiedzi lub wpisania własnej opinii/komentarza. Ankiety są anonimowe, nie prosimy w nich o udostępnienie żadnych danych osobowych. Ich konstrukcja i treść pozwala na wypełnienie ich w taki sposób, aby nie można było zidentyfikować jednoznacznie konkretnej osoby. Udzielane przez Państwa odpowiedzi będą analizowane globalnie, bez wskazywania na konkretne przykłady ankiet. Po wypełnieniu ankiety on-line nie ma także możliwości zidentyfikowania osoby, która ankietę przesłała ani skontaktowania się z nią bez poczynienia znaczących nakładów. Ani Zespół Projektu Ustawa 2.0., ani Instytut Allerhanda w związku z przeprowadzeniem niniejszej ankiety nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut.
Więcej informacji o projekcie oraz dane kontaktowe na stronie http://ustawa20.allerhand.pl/konsultacje/.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.
Licząc na Państwa zainteresowanie, pozostajemy z wyrazami szacunku,

Dr hab. Arkadiusz Radwan
Prezes Instytutu Allerhanda,
Kierownik Zespołu Projektowego Ustawa 2.0

Ankieta online: