Debata “Ustawa20. Zmiany w szkolnictwie wyższym”

Debata “Ustawa20. Zmiany w szkolnictwie wyższym”

7 kwietnia 2017 W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z inicjatywy nauczycieli akademickich z Kolegium Zarządzania i Finansów: prof. dr hab. Tomasza Michalskiego, prof. dr hab. Wojciecha Paprockiego oraz prof. dr hab. Marii Romanowskiej, odbyła się debata pt....

Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki

2 marca 2017 Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan wziął udział w posiedzeniu Rady Narodowego Kongresu Nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli liderzy wszystkich zespołów, które przygotowały...