CELE REFORMY

Celem reformy jest zaprojektowanie „zwinnego” uniwersytetu o strukturze multicentrycznej, w ramach której będzie mogła być urzeczywistniana wolność badań naukowych i jednocześnie uniwersytetu „sterownego” – centralnie zarządzanego i efektywnie wykorzystującego swoje zasoby.

Uczelnie uzyskają motywację do konkurowania o talenty, a naukowcy –  szanse ubiegania się o stanowiska pracy na uczelniach w otwartych, przejrzystych i uczciwych konkursach.

Konieczne jest stworzenie znacznie lepszych warunków pracy dla młodych naukowców, znajdujących się w najbardziej twórczym i produktywnym okresie życia. Nowa ścieżka kariery akademickiej pozwoli na obniżenie średniego wieku uzyskiwania samodzielności naukowej – z obecnych 46 do 30-35 lat.

Uczelnie powinny aktywniej realizować swoją misję dostarczania wiedzy dla gospodarki i kapitału kulturowego dla społeczeństwa. Bez innowacji technologicznych nie wyjdziemy z pułapki średniego wzrostu. Bez humanistyki i sztuki staniemy się jedynie środkiem do celu, jakim jest coraz wyższa konsumpcja. Bez nauk społecznych nie będziemy rozumieli świata, Europy ani siebie nawzajem.

Chcemy otworzyć uczelnie na rodaków pracujących za granicą, zwłaszcza młodych badaczy – niech wracają i znajdują godne, przyjazne warunki pracy w Polsce. Musimy podnieść umiędzynarodowienie i konkurencyjność polskiej nauki. Najwyższy czas wprowadzić najlepsze polskie uniwersytety do pierwszej ligi europejskiej.

Arkadiusz Radwan – Kierownik Projektu „Ustawa 2.0″