DR HAB. ARKADIUSZ RADWAN

Kierownik Projektu

Doktor habilitowany nauk prawnych, prezes Instytutu Allerhanda, dyrektor Centrum C-Law.org, adwokat, of counsel w Kubas Kos Gałkowski. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego.

DR HAB. JAN FAZLAGIĆ

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautor pierwszego w Polsce raportu o zaufaniu w biznesie (2015). Były stypendysta Komisji Fullbrighta w kategorii Senior oraz Komisji Europejskiej Marie Curie Research Felllow.

PROF. DR HAB. IRENA HEJDUK

Profesor zw. w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH, poprzednio wieloletni kierownik Katedry Systemów Zarządzania, obecnie współtwórca i koordynator kierunku;  „E-biznes”. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz korespondent Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Humanistyki.

MGR LESZEK STYPUŁKOWSKI

Ekonomista, menedżer, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, specjalista w zakresie parametryzacji nauki oraz ewaluacji jednostek naukowych.

DR HAB. INŻ. JANUSZ ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Dziekan elekt Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2012-2015.