KONSULTACJE

Instytut Allerhanda został wybrany w ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie Ustawy 2.0. jako jeden z trzech zespołów naukowych do opracowania koncepcji ustawy o szkolnictwie wyższym.

Zespół Instytutu Allerhanda do udziału w konsultacjach zaprosił społeczność naukową i akademicką, władze uczelni, studentów I, II i III stopnia, pracowników administracji, a także otoczenie społeczno – gospodarcze.

Konsultacje zostały zakończone.